2022KO DATU INTERESGARRIAK

  93 persona berrien %12 emakumeak ziren. Horretatik %27k erosketa konpultsiboekin arazoa zuen. 102 lagunek banakako esku-hartze psikologikoa jaso zuten. Taldeen saioak egin dira 229 egunetan, bai ukitutako pertsonentzako, bai haien senideentzako. Saio bakoitzak 15 pertsona inguru izaten dira.